HomeDe gevolgen van de december-vorst voor de plantengroeiPagina 2

JPEG (Deze pagina), 1.31 MB

TIFF (Deze pagina), 10.57 MB

PDF (Volledig document), 10.91 MB

· ï1<;·ï;.1l.
N l .,
` ‘‘‘l 2 .
lil ` J Cïliivt
§;Q {YL ee
‘· ‘;_`’ gr et ea nt er nt 7
. jgïgg DE GEVOLGEN VAN DE DECEMBER-
j VORS T VOOR DE PLAN TEN GR OEI .
`j’ P lu het voorjaar komt en we zien welke planten in onze tuinen niet meer uit-
V ‘_­_' j'~i`§”ïlTij lopen, blijkt pas goed, hoeveel schade de vorst in December heeft aangericht
zi, en het kan zijn nut hebben, hieraan een korte beschouwing te wijden. De
Ylx ï eerste vraag zal dan zijn, wat is in het algemeen de oorzaak van het doodvriezen van
eff *1 E planten?
ïh. jf Het verschijnsel, dat na een flinke nachtvorst sommige kruiden slap en door-
i‘e.= :,i’ g schiinend op de grond liggen _ ,_ j _ M j ..
ijiï ij <O-I- Kee b­v·> eeeehedeereüik
ri ii d°°d Zïïm andere eek Wel Slee > i l‘
,’_, ii? hangêm meer Zïeh bil het em- E. Y " `
i`i, I"; dooien herstellen (b.v. Keizers­ g ,e,, j R " ‘
gj kr<>e¤>» eerwiiï eed derde greep
zoals de Wimterregge zich z¤
‘ egeeeehiidliik red de verse niets ·z,z « ·
nl het reeds leeg de eeededd ge- 't f f‘
’ ‘’_‘‘· Q de eerste verklaring vanhetdood- ‘°’'` ’ i ”‘°i`' `* . j `
, c 'e`e‘z vriezen gaf, nl. dat dooruitzetting
` `r`»e V. van het bC"ri€ZCHdC Water de Fig.r. Enophorum vaginatum.· Wollegrasmetéén game.
,_'` "Q ­ vaten stuk ZOude11 vriezen en Tzjdens langdurige vorstperiode I923 ze Groningen op
1; .`‘‘’ · Q!. zo de circulatie vande sappen geheel beschaduwcle plek door de sneeuw heengegmgid.
onmogelijk worden, zijn er heel
_ F .‘l· E wat andere gevolgd, waarvan ik slechts enkele hier de revue wil laten passeren.
_,pl Er Waren onderzoekers, die meenden, dat de in de cellen gevormde ijskristallen
’,‘ll het levende protoplasma zouden beschadigen, maar daartegen werd reeds door
Q ___ ·e jy JULIUS SACHS, de bekende plantenphysioloog uit de vorige eeuw aangevoerd, -dat
O ­Q _‘ l` de beschadiging speciaal bij het ontdooien optrad. De zo straks genoemde Keizers-
. _ V.; kroon zit trouwens na het bevriezen vol met ijskristallen en herstelt zich toch. Anderen
gl . al till ‘ dachten weer, dat aan de cellen door de ijsvorming teveel water onttrokken zou
·‘ . ll worden, het ijs vormt zich nl. hoofdzakelijk in de ruimten, die zich tussen de levende
_. -­-l. j l cellen bevinden. De opmerking van SACHS geldt hier even goed, maar bovendien is
p « ; · jïï hier het bezwaar te berde te brengen, dat er planten zijn, die wel uitdrogen doorstaan,
*." r- maar bij het bevriezen toch bezwijken.
e l j` A Men beweerde ook wel, dat planten met meer geconcentreerd celvocht beter tegen
''‘. il 'D ez«- D ` Q bevriezen bestand waren, maar al ging dat soms op, in andere bleek er geen overeen-
E ‘,i l ’ ° stemming tussen sapconcentratie en weerstandsvermogen tegen vorst. In de laatste
’ ri e.'.=·.k: