HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 36

JPEG (Deze pagina), 758.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

1 »« ,
@@1 VERGELIJKENDE TABEL, AANGEVENDE INVOER VAN LEVENS-
MIDDELEN IN HET YEREENIGD KONINKRIJK VAN
1, FEBRUARI-JUNI, IN 1914 EN IN 1915.
TOTAAL INVOER VAN VLEESCH (SLACHTVEE INBEGREPEN),
GRAAN EN MEEL OVER FEBRUARI-JUNI, 1914 EN 1915.
(1) T omal i21·1·0e1· van vleesch (slaclzrtvce £nbego·epe1z.).
i Toename (-1-) of afname (-)
F in 1915, vergeleken met
, ’ ,, ¤ 1914. 1
je 'l· 1914. 1 5. ` :__ ;:'$,a·';·,‘_ïes
ri? .1 , ” 3 , ‘·‘‘L
. · 1 1 Bedrag. P€1Cçt1tS` 1;, jïgifg
f, F 1 1 QGWIJZB. jy
` ‘ 1 1
1 £ 1 £ 1 .6 #;‘·‘;‘·i-gj;
··Febi·uaii 5,077,000 1 6,262,000 5 (4) 1,185,000 23-3 `‘‘._
gg? x1 Maart 5,638,000 1 8,022,000 , (4) 2,384,000 42-3 ,4,-
J April 5,948,000 1 7,628,000 1 (4-) 1,680,000 28-2 g»_;_>z·1·;j1,;
Mei 5,433,000 1 7,458,000 1 (4-) 2,025,000 37-3
1; Juni". 4,935,000 7,435,000 Q (4-) 2,500,000 50-7
~~-~~~ 1- ~~~~ à if
Totaal derö md. 27,031,000 30,805,000 1 (4) 9,774,000 302
­---------·---~~--~~~-·-
(2) Totaal Lzroer van Gwum em Jfeel.
11 Zliiïf, i
TF? ”’=- ‘
Februari 1 4,621,000 { 7,266,900 (4-) 2,645,000 1 57-2
Maart 5,570,000 9,603,000 (4) 4,033,000 72*4
1,, = April 5,534,000 9,418,000 (4-) 3,884,000 1 70-2
:§ Mei 4,752,000 9,987,000 (4) 5,235,000 _ 110·2
Juni 6,276,000 9,613,000 (4) 3,337,000 53-2
Totaal der 5 md. 1 26,753,000 45,887,000 (4) 19,134,000 j 71-5
_:« ‘ '
lt De cijfers voor Februari, Maart, April en Mei zijn met zekere bedragen
, 1 vermeerderd, die bij het verschijnen van de betrekkelijke M aandelij ksche Staten
4 1 nog niet beschikbaar waren, maar in den Staat over Juni waren opgenomen.
' Deze bedragen zijn in bovenstaande cijfers voor J uni afgetrokken van het in
l dien Staat gepubliceerd totaal. In de cijfers voor Juni zijn daarentegen niet Eiïälgg
gj 1 inbegrepen zekere bedragen tot die maand behoorende, maar nog niet beschikbaar,
i` 1 toen de hier gegeven staat werd samengesteld. ?,i’_{‘t
`· l
J ‘
H r r Y W 4 g W fig Y