HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 35

JPEG (Deze pagina), 725.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

ru "

33
BIJLAGE B.
VERGELIJKENDE TABEL AANTOONEND DEN STAAT VAN DEN
1 BUITENLANDSCHEN HANDEL VAN FEBRUARI-JUNI IN 1914
EN IN 1915.
(A) Totaal aan Invoeren (in ponden sterling).

1 E Toename (-1-) of afname (-­)
1 in 1915, vergeleken met
­­ 1 1914. 1915. ,_____E2f_#__,__,_
f Bedrag. 1 Pm?P1S·
1 1 1 gewigze.
.. .A ___;_______A_
1 1
£ 1 .12 1 £
Februari 62,054,000 65,464,000 , (-1-) 3,410,000 5·5
Maart 66,947,000 76,193,000 1 (-1-) 9,246,000 , 13·8
April 61,627,000 1 73,882,000 1 (-1-) 12,255,000 1 19·9
Mei 59,099,000 72,486,000 1 (-1-) 13,387,000 1 22·7
Jimi 58,282,000 1 74,942,000 (-1-) 16,660,000 1 28·6
_._._._..·..._..____1______________·____.
Totaal der 5 md. 1 308,009,000 362,967,000 (-1-) 54,958,000 1 17*8
1 1 1
(B) Uitvoer van Produkten van het Vereenigd Koninlcryk.
Februari 41,262,000 26,177,000 1 (­-) 15,085,000 36·6
Maart 44,519,000 30,176,000 1 (-­) 14,343,000 32*2
April 39,947,000 32,170,000 (-) 7,777,000 19*5
Mein. 42,051,000 33,619,000 1 (-) 8,432,000 20·1
Ju11i... 39,873,000 33,234,000 (-­­) 6,639,000 16*7
Totaal der 5 md. 207,652,000 155,376,000 (-) 52,276,000 1 25‘2
(U) Uitvoer van Produkten uit het buitenland ey' de koloniën herkomstig.
A
1
Februari 10,229,000 6,810,000 (-) 3,419,000 33‘4
Maart 9,536,000 8,067,000 1 (-) 1,469,000 15*4
April 1 10,789,000 9,957,000 (­) 832,000 7·7
Mei 10,372,000 10,243,000 1 (­-) 129,000 1·2
Juni". 1 8,753,000 9,350,000 (-1-) 597,000 1 6*8
Totaal der 5 md. 1 49,679,000 1 44,427,000 1 (-) 5,252,000 1 10*6
(D) Totaal aan Uitvoeren.
Februari 51,491,000 32,987,000 (-) 18,504,000 1 35‘9
Maart 1 54,055,000 38,243,000 (-) 15,812,0001 29‘2
April 50,736,000 1 42,127,000 (-) 8,609,000 1 17*0
Mei 52,423,000_ 43,862,000 (-) 8,561,0001 16‘3
Juni 1 48,626,000 42,584,000 (-) 6,042,000 1 12*4
Totaal der 5 md. 1 257,331,000 199,803,000 (-) 57,528,000 1 22·4
1