HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 32

JPEG (Deze pagina), 699.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

{lil 1"`wi >’':*A 4 Y` M*“‘W 2 0 1
121 1
1,1 1 -
1-1 30
1:f*1
E BIJLAGE A.
1 1 -
` 1 VERG-ELIJKENDE STAAT VAN VERLIEZEN TER ZEE RESP.
DOOR GROOT-BRITTANJE EN DUITSOHLAND TOT OP 1 JULI
1915 IN DEN OORLOG GELEDEN.
1; ENGELSCHE 'VERLIEZEN.
7 slagschepen.
‘ 6 kruisers.
i 3 lichte kruisers.
_ 2 torpedo gunboats.(‘)
2 torpedo-jagers (destroyers).
§¥ 1 schip voor het vervoer van eeaplanes.
5 gewapende (auxiliaire) stoomschepen (koopvaardijvloot).
` 1 hospitaal-schip (de " R.ohilla," van 7.409 ton).
Totaal 27
LX1 Gespeoifioeerd als volgt :-

1; Naam. { To11ne11maat. 1 Bewapeniug. D
T _ ‘ 1
` "" 1 `_ï` "_
N Sl·w$#’1@zM- 5 ‘ 1 12-1110111;,55115115
Bulwark 1 15,000 1{12 Ggnch ,1
Forniidable F 15,000 "
" _‘ · 77
1 G51111111... V 12,050 1; läjäëä 11
1;, .
K1 . . 1 4 12- ll
Irres1st1ble 1 15,000 Gëägh
1LTQ j . . 4 ll
· Majesm E 14,000 11,2 6_1ä2h 11
ïêä ,1 1 oC5511 1 12,950 11 1; >·
1‘=‘ _ 1 ` 11
1 T, h 1 11800 1 4 10­111c11 ,,
11111111) ... , 14 7_5_iDCh U
1 I 1
1<1~¥8@1‘S-. 1 1 2 0­2-15511
Aboukir 12,000 Gárgch
J Cressy ]2,()()O 1{lä äàäïäch ¤>
ï‘;’ 1 1 ‘ 7)
t 1’ 1 , ' 2 9·2­i 11
Hogue 1 12,000 6_ïHCl’;"’h
, ' 1 2 9‘2-ine
51, 1 Good Hope , 14,100 1{16 Ggnch
Monmouth 1 9,800 1 14 6-1nch h ,,
1 1 2 0·2­111C
Hawke 7,350 {10 (Much
1 Lichte Kruësers- _
LQ, Amphion 3,440 10 4-inch ,,
Pathfinder 1 2,940 I 9 4-1nch ,,
15 Pegasus". 2,135 1 8 4-1nch ,,
Torpedo-Gzmbuais-­ 1
1t Niger E 810 1 2 4‘7-inch ,,
Speedy 1 810 2 4*7-inch ,,
1
(') Soms komt het ongewenscht voor te trachten voor de oorspronkelijke
i aanduiding van een bepaald type een Hollandsche benaming in de plaats te
stellen. In deze gevallen zal het den eenigermate met Marinezaken vertrouwden
lezer wel altijd mogelijk zijn, zich van den aard van het type een juiste
voorstelling te maken.-Vert.