HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 13

JPEG (Deze pagina), 826.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

x
11
De zenuwen van dat deel der bevolking, dat zich altijd één met
de zee heeft gevoeld, zijn niet in’t minst geschokt door het
« nieuwe gevaar dat aan de bestaande gevaren van het zilten nat
werd toegevoegd. Het is voldoende een blik te werpen op de
’ volgende lijst, gevende het totaal aantal zee­booten (boven 300 ton
inhoud) van alle nationaliteiten, die in havens van het Vereenigd
Koninkrijk binnenvielen of ze verlieten (a) sinds de submarines
koopvaardijschepen begonnen aan te vallen en (Z2) sinds de
instelling van de Duitsche blockade middels duikbooten.
(a) In de week eindigende op:
27 Januari ..l 1,503
. 3 Februari 1,420
10 ,, 1,413
17 ,, 1,438
(6) In de week eindigende op:
24 Februari 1,381
3 Maart 1,474
10 ,, 1,557
17 ,, 1,539
24 ,, 1.,450
31 ,, 1,559
7 April 1,234
14 ,, 1,432
21 ,, 1,519
28 ,, 1,441
5 Mei 1,604
12 ,, 1,427
19 ,, 1,438
26 ,_, 1,323
2 Juni 1,382
9 ,, 1,335
16 ,, 1,347
23 ,, 1,469
` 7. Zij heeft toezicht over den handel van onzijdigen met de
landen van den vijand uitgeoefend, oorlogscontrabande onder-
scheppende zonder hierbij door den vijand te worden lastig
gevallen. De uitgebreidheid harer werkzaamheid op dit punt
kan worden afgeleid uit het feit dat in het Vereenigd Koninkrijk
omstreeks 640 dagvaardingen, prijsverklaring, hetzij van schip of
cargo, hetzij van beide, beoogende, werden uitgevaardigd.
8. Zij is sterk genoeg gebleken, niet alleen om de kusten van
Groot­Brittanje en Frankrijk te bewaken, de verscheping van
troepen het Kanaal­ov­er te beschermen en alle overzeesch handels-
verkeer met den vijand te onderschepen, maar bovendien om haar
hulp te verleenen in de groote onderneming om de Dardanellen
te forceeren ­en om operaties uit te voeren in Samoa, Duitsch
Nieuw Guinea, de Bismarck-Archipel, de Marshall en Caroline-
Eilanden (samen met Japan), de Cameroons (samen met de
Franschen), VValfish Bay, Duitsch Oostaäfrika, 'Fsingtau (samen
met Japan), de Perzische Golf, het Suez-Kanaal, de Golf van
Alexandretta, de haven van Smyrna en de Falkland­Rilanden.
Voeg hierbij dat Britsche submarines op dit oogenblik in de
Oostzee ageeren (waar zij een Duitseh oorlogschip troffen) en
X 7059 A 4