HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 58

JPEG (Deze pagina), 635.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

l
55

GELDER- NOORD- - OVER-
UTRECHT. LIMBURG. ZEELAND.
LAND. BRABANT. msEL.
...Eï.I;ïf*ï;‘.,.. @20-65% - 72 - öïelae - 75522 - gm - 528
Wigkundg 178 _ 178 58 " 58 97 " 97l 63 _ 63 56 " 56 30 "`%
° G qchêiyuudê @,2-15ä ää ­ gl ëï ­ .. ig ­­ 53 .. 96
g ” ` ' 176_' 176 58 " 58 97 _ 9762 ` 62 56 _ 56 30 _')30
. . 1032 147 336 _ ,46 580 _ ,95 377 _ ,62 313 _ ,33 £5__5_
G€SCl'l1€([lGll1S. g ­- Dgë ­­- «)§,ï‘@‘ - Jëä ä)? - 0% % -
, 1023 ,138 351 _6 586__ ,41370 ·,60 351 _ 15191 ll
_ 828 116 327 ,37 573 ,881338 28,319 _§9 185 5
E“g@‘SCh· 1E-*155ï - JEM- - 555 55- 3% 35 - GE
1021 116 329 ,00 54.0 ,01 E 50 323 _ ,15 105 5
H““"m€“€“· M-5m - @155 - °5I1ï- 65 E - 255 35 - 655
N.B. In de breuk is de teller het aantal punten, behaald
)r__ door het aantal in den noemer vermelde candidaten ; door
deeling vindt men gemakkelijk het gemiddelde.
‘ Nog verdienen de volgende opgaven vermelding.

Aangemelde Aangemelde Geslaagde Geslaagde
leerlingen. extraneï. leerlingen. extraneï.

II I
ZEELAND ......... 32 2 30 -
I LIMBURG ......... 37 23 3-1: ‘ 4
OVERIJSEL ........ 67 - 51 -
UTRECHT ......... 90 7 77 3
NooRD­BaAEANT .... 55 3 52 2
GELDERLAND ...... 145 36 134 · 11
I I

zïïfv ..;:1. · à.