HomePer exprestrein... achteruit!Pagina 4

JPEG (Deze pagina), 361.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 30.58 MB

I
I
I
I
I
I
I
, I
I I
_ I
I
Van de hand van denzelfden schrijver verschenen bij uitgeefster I
dezes:
Financiëele verhouding tusschen Rijk en Gemeenten . ing. f 0.65 E
Gemeentebeheer .......... geb. f 1.75, ing. f 1.25
Toezicht op Trusts en Kartels ..... geb. f 1.75, ing. f 1.25 ‘
Over de kritieken op het Socialisatie-Rapport . . . ing. f 1.- 4
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I