HomePer exprestrein... achteruit!Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 625.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.56 MB

PDF (Volledig document), 30.58 MB

1
i
INHOUD.
ä Blz.
Voorrede ................................................ 3
De wet tast een der beste beginselen van gemeentebeheer aan 6
, Zes punten van aanklacht ................................ 6
Eerste punt van aanklacht: De wet gaat in tegen het begina
sel van belastingheffing naar draagkracht ................ 6
Tweede punt van aanklacht: De wet wil de opbrengst der
personeele belasting maken tot sluitpost op de gemeentea
begroeting. Dit is een sterke achteruitgang .............. 9
Derde punt van aanklacht: De opbrengst der personeele
belasting is zeer ongeschikt als sluitpost op de gemeentea
begrooting ............................................ 11
j Vierde punt van ·aanklacht: De wet wil de welgestelden tegen
,,overbelasting" beschermen, doch stelt er de nietawelgestela
den aan bloot .......................................... 14
Vijfde punt van aanklacht: De wet heeft de strekking om
verdere ontplooiing van het gemeentelijke leven te belema
meren .................................................. 17
Zesde punt van aanklacht: Door de poging om verdere ont;
§ plooiïng van het gemeentelijke leven te beperken gaat de
1 wet tegen de maatschappelijke ontwikkeling in .......... 18
Hoe is het te verklaren dat een wet als deze, door vele ge=
meenten en door ons parlement kon worden aanvaard'? .... 21
De wet brengt niet een voldoend rechtmatige verdeeling
van lasten .............................................. 25
ll De wet zal weldra voor vele Nederlandsche gemeenten
ä onhoudbaar worden. Zij dwingt tot nieuwen strijd ........ 26

l