HomePer exprestrein... achteruit!Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 575.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 30.58 MB

m á Ons oordeel over de wet zou anders zijn, indien de Regeering
in j zich was blijven verzetten tegen eigen inkomstenbelasting der
lit gemeenten, doch indien zij onbeperkte progressieheffing van opa
Le. ‘ centen op de fondsbelasting zonder bezwarende voorwaarden van
ie toepassing had aanvaard. Die wet zou ons dan niet hebben
in { bevredigd. Wij zouden het ontnemen van de eigen inkomsten;
r= belasting aan de gemeenten ook dan hebben betreurd om redenen,
ra , voldoende aangegeven. Maar wij zouden in de wet niet hebben
id Y gezien, wat wij er nu wel in zien en dat wij meenen te hebben
le aangetoond: een aanslag op de ontplooiing van het gemeentelijk
zt. leven. Voor ons staat vast, dat de dag, dat in de Nederlandsche
in f wetgeving weer zal worden hersteld de ontzaglijke achteruitgang,
le ` die dit wetsontwerp brengt, door allen, die voelen voor de onta
er ’ wikkeling van het gemeentelijke leven zal worden gezegend. En
Jt door die allen wordt de totstandkoming van deze wet gevoeld
sa als een zware slag, aan de gevolgen waarvan slechts door het
pa ` voeren van nieuwen strijd kan worden ontkomen.
VC ·
ze j
zt
t= l
ra
1t
l= I
V? 3
zt i

xs j
n ï
·. ¥
¤ i
.1·
L ï
¤
[:9
S
e 2
: ä
1
q Q

29
èl
i
l