HomePer exprestrein... achteruit!Pagina 3

JPEG (Deze pagina), 586.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 30.58 MB

Rêäë ï
4
€I` X[)1'€St1‘€lI1 . . .
ht iv
EIC €1”ll1 .
(Wet op de ünanciëele verhouding
èïg tusschen Rijk en Gemeenten)
QL DOOR
F` Dr. F. M. W IBAUT
· WETHOUDER VAN FINANCIEN TE AMSTERDAM
ï
. . gi "’ " ‘“
i 9 2 9
`I N.V. DRUKKERI] EN UITGEVERSMAATSCHAPPI]
· Q ,,DE ARBEIDERSPERS"
AFD. BOEKHANDEL EN UITGEVERIJ - AMSTERDAM
'
ä