HomeStaat en kerkPagina 3

JPEG (Deze pagina), 527.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 6.66 MB

r ;·ä~er¢,·; :. ,5 i
5 ,_ .·:
· `
V ·°«{=Z ·
·
·.·V’ C, .
’:ä%_
· T r 4 · "
·
gi? ‘ ,,Sz‘¢m! en Kerk?
Spreker merkt in de eerste plaats op, dat het door hem
?ï?‘ïI.-ïT~ :.t3;{ l
v:»_ _&r; · ; te behandelen onderwerp wel eeuwen oud, doch de vraag
j naar een afdoende regeling van de verhouding tusschen
. beide machten nog steeds aan de orde van den dag is.
‘ . .
Zoowel in als buiten Europa zal het vraagstuk nog lang
de aandacht vragen,
r _ _
;, In Mexico heeft deze questie een burgeroorlog ont-
Eeï ketend. In Oostenrijk spitst zich de tegenstelling hoe
langer hoe meer toe, onafhankelijk van de politieke over-
. . , _
tuiging der leiders van staat en gemeente. In Du1tsch­
land is kort geleden de regeeringscoalitie uiteengeslagen
_ ¤:·5;+r.‘,:·,a;e·.;;
ik ` · ·
om een questie met d1t onderwerp nauw samenhangend,
Overal is aan de orde deze vraag: Moet de Staat zich
richten naar Kerkelijke eischen of heeft hij zelf leiding
r =··
te geven?
Q- _ _
Ook ten onzent doet zich die vraag voor. De vrees
al · ­ . c ­
1S gewettigd, dat ook hier de btaat meer heeft toegegeven
aan de Kerk, en m ’t bizonder aan een kerkgen00tSChï=lP,
_ dan zijn positie als Staat gedoogt.
;.

i' ``·’ ‘
iïïál A V