HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 61

JPEG (Deze pagina), 487.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

59
No. 71.
De Azzzbasszïdvzzar {zz Ezzgc/ami aan dwz .l{z'111Lïfm‘ wm
Bzzzifczz/azzdsc/20 Zakm.
Londen, IQ juli/1 Augustus 1914.
(Telegram).
Grey heeft mij gezegd, dat hij naar Berlijn heeft getele­
· grafeerd, dat volgens zijn meening de laatste door de
Russische Regeering aangenomen formule de basis voor
onderhandelingen vormt, die de meeste kansen oplevert
voor een vreedzame oplossing van het geschil. Hij drukte
tegelijkertijd de hoop uit, dat geen enkele groote Mogend-
heid de vijandelijkheden zou beginnen voor deze formule
te hebben overwogen.
(get.l BENCKENDORFF.
. No. 72.
Dc :1llló(ZS$(I(Z,(`Il1‘ in Ezzgv/azzei aan dwz Jil./lZl$`f(’/‘ zum
Bzz1'z‘<·1z/az/zn’sc/zc Zakczz.
Londen, IQ juli'1 Augustus 1914.
(Telegram).
De Regeering van Groot­Brittannië heeft tot de Fransche
en Duitsche Regeeringen de vraag gericht, of zij de on-
A zijdigheid van België zouden eerbiedigen.
Frankrijk heeft bevestigend geantwoord, terwijl de
Duitsche Regeering verklaarde, op deze vraag niet catego-
risch te kunnen antwoorden.
(get.) BENCKENDORFF.