HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 58

JPEG (Deze pagina), 591.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.14 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

l)
ii 56
kers. Allen verzekeren dat Oostenrijk geen agressieve be-
i doelingen, welke ook, tegen Rusland heeft, evenmin ver-
ll overingsplannen ten opzichte van Servië, maar allen wijzen
ook op de noodzakelijkheid voor Oostenrijk om tot het .
einde toe de begonnen actie voort te zetten en aan Servië
een ernstige les te geven, waarin een zekere waarborg
voor de toekomst kan gelegen zijn.
jl; igem scnïisïko.
`I

i No. 67.
’{
De ]ll2`121I9f01‘ van Bzzïifwz/mzdsr/zr Zaken amz de Ambas-
P4, S(I(ZI£’Z/V5 {zz DZ//·fS(/Z/lllllïl, 2./I O0.~;fr11z‘Q`xë-]J<>zzg>aryr, Z./Z
F/’U7Ik/'gyik, in Eïzgv/mm' mz in ]z‘a//«'·`.
St. Petersburg, 18 3I juli 1914.
(Telegram).
Refereer mij aan mijn telegram van 17/go juli. Op last
jï van zijne Regeering, heeft de Ambassadeur van Engeland
mij het verlangen van het Kabinet van Londen overge-
bracht om eenige wijzigingen te brengen in de gisteren
door mij aan den Ambassadeur van Duitschland voorge-
j stelde formule. Ik antwoordde dat ik het Engelsche voor-
stel aannam. Hierbij zend ik U de dientengevolge gewij-
zigde formule:
,,Bijaldien Oostenrijk er in toestemt den opmarsch van ·
zijn troepen op Servisch grondgebied te stuiten en erken-
il nende dat het Oostenrijksch­Servische conflict hetkarak·
ter van een kwestie van Europeeseh belang heeft aangeno-
men, goedvindt dat de Groote Mogendheden tot een punt
van onderzoek maken de satisfactie welke Servië aan de
Regeering van Oostenrijk­Hongarije zou kunnen geven
zonder inbreuk toe te laten op zijne rechten van Souverei-
èl
gi
ll

li