HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 57

JPEG (Deze pagina), 471.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

(
(
(
" 55
( Duitschland andermaal bij U was gekomen en zich verge-
. wist had van Uwe voorwaarden, hadt die geformuleerd
onder geheel bijzondere omstandigheden. lk heb tegelijk
. opnieuw bij Grey aangedrongen op de noodzakelijkheid
om den door Duitschland's schuld ingetreden nieuwen toe-
stand na het optreden van den Duitschen Ambassadeur in
_ overweging te nemen. Grey antwoordde dat hij het begreep
en met die argumenten rekening zou houden.
(get.) BENCl{END()Rl~`F.
No. 65.
De zf//lblISS(Y0l(’l//’ Jill [51/A'?/rz1m’ mm dan JW/.111.8/1'l‘ zum
BIll.Z¢(’/l/(7/l(I]S(`/l(’ Zakrzz.
Londen, 1730 juli IQI4.
(Telegram).
De Ambassadeur van Duitschland heeft aan Grey
Y vraagd om welke reden Engeland militaire maatregelen
nam te land en ter zee. Grey antwoordde dat die maatrege-
len geen agressief karakter droegen, maar dat de toestand
van dien aard was dat iedere Mogendheid zich moest voor-
' bereiden.
(get.) BENCKENl)Ol{FF.
No. 66.
O
De Azzzbrzssaaüvzr I./I ()0sfa111‘Q`k-f1o11gzz1·Q`<‘ mm (/mz
J{1'111'sz‘01-‘ van Bzz1`z‘e1z/m1a’sr/ze Zaken.
`\·'eenen, 18 3I juli 191.1.
(Telegram).
Ondanks de algemeene mobilisatie ga ik voort van ge-
dachten te wisselen met Graaf Berchtold en zijn medewer-