HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 56

JPEG (Deze pagina), 568.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

i
·
54 (
là`,
No. 63. l
i De A122bassaa’¢·z1r 7./Z Dzzifsr/1/aaa' aan dm M2`122sfc1· van j
Bllliff/Z/(Z7l(llS(?/’l€ Za/2011.
Berlijn, 17,'go juli 1914. `
(Telegram).
Heb ontvangen Uw telegram van I6,'2QJL1ll en heb den .
tekst van Uw voorstel overgebracht aan den Minister van
Buitenlandsche Zaken, die ik bezocht heb; hij zeide mij een
ii gelijkluidend telegram van den Ambassadeur van Duitsch-
A , land te St. Petersburg te hebben ontvangen en verklaarde
" mi_j daarop, dat hij ons voorstel voor Oostenrijk onaanne-
melijk vond.
(get) SVVERBEEVV.
ïá
No. 64,.
De A112bassaa’<·z1r 2`11 ElI§`¢’/(Z1l({ aan dm Mz`11z$f¢’1· van
Bzzzrmz/a1za’sr/za Za/law.
Londen, 17,,30 juli IQI4. (
lj (Telegram).
Heb den inhoud van Uwe telegrammen van 16 en I7 juli
meegedeeld aan Grey, die den toestand zeer ernstig inziet, ·
ii maar de besprekingen denkt voort te zetten. Ik heb Grey
j doen opmerken dat sedert Gij hem het voorstel hadtgedaan
al wat hij ten gunste van het behoud van den vrede zou
voorstellen te aanvaarden, mits Oostenrijk van deze uit-
stellen geen gebruik kon maken om Servie te verpletteren, .
de toestand waarin Gij U bevond blijkbaar gewijzigd was.
Op dat tijdstip waren onze betrekkingen met Duitschland
niet in gevaar. Na de verklaring van den Ambassadeur van
Duitschland te St. Petersburg betreffende de Duitsche mo-
bilisatie, waren die betrekkingen gewijzigd en zijn verzoek
had Uwerzijds het eenige antwoord ontvangen dat een
groote Mogendheid kon geven. Toen de Ambassadeur van
il
ll
ll
ll
li