HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 54

JPEG (Deze pagina), 646.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

ijf E l
‘ .
52
i
melding van den naam van Zijne Keizerlijke Majesteit en l
van Rusland deed een ontzagwekkend en koortsachtig jj
ij ,,jivio" de zittingzaal daveren. De bewijzen van sympathie ll
,+ van Frankrijk en Engeland werden ook afzonderlijk vermeld ,
en ontlokten aan de afgevaardigden ,,jivio’s" van instem­-
ming. De Troonrede eindigt met de verklaring dat de
Skoepchtina geopend is en met den wensch, dat alle maat-
jg regelen genomen worden om der Regeering haar taak te
vergemakkelijken.
(get.) STRANDTMAN.
No. 60. j
iii
Dc .a7l1Z·1ZllS`f£’i’ van B11z`f<*1z/ezzzzfsr/zc Zakwz aan a’cA11z/msscz-
(I7(’lll’S {zz D1zz`fsc/2/arm', {zz Oosfczzrg/e­H01zgarQ'c, Z'7l_Fïd/Z/i<‘·
lj rgbë, hz Ezzgcfaml en 2'zz ffaliál j
j. St. Petersburg, I7/30 juli IQI.]...
li (Telegram). i
De Ambassadeur van Duitschland die daareven mij ver- 4
gl liet vroeg mn, of wij ons niet konden tevreden stellen met
=, de belofte die Oostenrijk zou kunnen geven, van niet de I
jl integriteit van het Koninkrijk Servië te zullen aanranden, { -
en aangeven op welke voorwaarden wij er alsnog in zouden l
{ kunnen toestemmen onze toerustingen te schorsen; ik heb j
hem, ter onmiddellijke overbrenging naar Berlijn, de vol- _
gende verklaring gedicteerd: ,,Bijaldien Oostenrijk, erken-
X; nende dat de Oostenrijksch­Servische kwestie hetkarakter ,
heeft aangenomen van een Europeesche kwestie, zich be-
reid verklaart uit zijn ultimatum weg te nemen de punten
die inbreuk maken op de souvereine rechten van Servië, ver-
bindt. Rusland zichlzijn militaire toebereidselen te staken/’ j
VVil onmiddellijk seinen welke de gedragslijn van j
` Duitschland zal zijn tegenover dit nieuwe bewijs van onze
i begeerte om het mogelijke te doen voor de vredelievende j
ll F
l
i
ï'§ i
ii
* .