HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 5

JPEG (Deze pagina), 531.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

VERZAMELING
i VAN
DIPLOMATIEKE STUKKEN.
No. 1.
De saakgelasfzlgde in Servie' aan a’en fl/[l.lZl·SZ‘L’ï van
BlLl.Z¢é’ll[(llZ(l’SC/ZC Zaken.
(Telegram.) Belgrado, IQ'23 juli IQI4.
De Oostenrijksche Gezant overhandigde zoo juist om 6
uur hedennamiddag, aan den Minister van F inanciën Pat-
chou, die Pachitch vervangt, een ultimatum-nota van zijne
Regeering, een termijn van 48 uren stellende voor de aan-
vaarding van de er in genoemde eischen.
Giesl heeft er mondeling aan toegevoegd, dat voor het
geval de nota binnen 48 uren niet in haar geheel zou aange-
nomen worden, hij order had Belgrado met het personeel
der Legatie te verlaten. Pachitch en de andere ministers
die zich op een verkiezings-tournee bevinden zijn terugge-
roepen en worden morgen Vrijdag om IO uur voormiddags
te Belgrado verwacht. Patchou, die mij den inhoud van de
nota heeft medegedeeld, verzoekt de hulp van Rusland en
verklaart dat geen enkele Servische regeering de eischen .
van Oostenrijk zal kunnen aannemen.
(get.) STRANDTMAN.
No. 2.
De zaakge/asfzlgde in Serïiie aan den gil]!./ZZlS`Z‘L’/' van
_» Bnz°z‘en/ana’se/ze Zaken.
l Belgrado, 1o_'23 juli IQI4. (
j Tekst van de nota, die heden door den Oostenrijksch-
I