HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 46

JPEG (Deze pagina), 562.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

1 ”
ä 44
E4 à
jäa heden al hun invloed aanwenden in verzoenenden zin.
l Medegedeeld aan de Ambassadeurs in Engeland, Frank-
rijk, Oostenrijk-Hongarije en Italië.
| Y
(get.) SAZONOW.
NO ä
· . 5o. F
Dc 4%-/IllS`Z¢(’/’ ·ï·a2z ]3l!Z'Zi6’/Z!0/Z{l7SCh(3 Zaken aan dc Azzzóas- V
l“ saa’0z1rs ii/Z Enge/ana' cu F1’a1zkryk.
lig
(Telegram). St. Petersburg, I6,l2Q_)L1ll IQI4. i
Tijdens mijn onderhoud met den Ambassadeur van
f_ Duitschland waarover mijn vorig telegram handelt, had ik
nog niet ontvangen het telegram van 15,*28 juli van den
heer Schebéko. (
De inhoud van dit telegram is een weigering van het
l* Kabinet van Weeneii om een directe gedachtenwisseling T
4 aan te gaan met de Keizerlijke Regeering. E
Er blijft ons nu derhalve niets anders over dan ons ge- i
heel te verlaten op het Britsche Gouvernement wat het .
initiatief betreft tot de stappen die het nuttig zal oordeelen
uit te lokken. ;
C4, Medegedeeld aan Weeneii, Rome en Berlijn.
jy (get.) SAZONOW.

Fi No. 51.
De Zaakgv/zzsfzgdc [zz l)lll·Z¢SC/7/(l7Z(Z] aan deze M'1lZ.Sf€l" van
Bzzzhzz/ezzzc/sc/zo Za/ëczz.
(Telegram). Berlijn, I6,'2Q_)L1ll 1914.
Op mijn vraag of hij een antwoord van Weeneii had op .,
Uw voorstel tot het voeren van vertrouwelijke besprekin-
gen te St. Petersburg, antwoordde de Staatssecretaris ont- _
kennend.
l