HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 44

JPEG (Deze pagina), 528.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

ll 42
lj?
No. 47. W
E De Azzzbassaahrz-· in O0sz‘cvz2~Qk­H01zg‘aïq'e aan dwz
;; flwi/’IZ­SZl6’l' van Bzzzimz/azzdsr/ze Zakm.
Weeiien, 15/28 juli 1914.
(Telegram).
Het besluit tot algemeene mobilisatie is geteekend.
(get.) SCHEBEKO. .
P P ___" P--- i
No. 48.
De Mz'2z2$fc1’ van Baifwz/ezzzr/sc/zc Zakwz aan dm Am-
Z1assaa’<·21r fe [,0zza’e*21. Q
St. Petersburg, 1 /28 uli 1 1..
4 ¤ 5 9 4
(Telegram). E
Nu de vijandelijkheden tusschen Oostenrijk­Hongarije
* en Servie begonnen zin is het noodzakelik dat Engeland Q
e J ’ J. . =>. .
Q terstond bemiddelend optreedt en dat de militaire actie van (
Oostenrik tegen Servië onmiddellik geschorst wordt. An- i
4 J ¤ _ · l S _
ij. ders zal de bemiddeling slechts tot voorvvendsel dienen om
de oplossing van het vraagstuk op de lange baan te schui­ (
ven en middelerw 1jl aan Oostenrijk de mogelijkheid bieden ,l
Servië geheel te verpletteren en een overheerschende po-
sitie in den Balkan in te nemen. 4
4 ( Medegedeeld aan Parijs, Berlijn, Weenen en Reine. l
I (get.) SAZONOW. ,
No. 49.
De flákzzèfvr van 1>’z1z`1‘c11/a11a’s¢‘/10 sakm aan a’<’1z Zaak- {
gc/zzsz‘zQga’c in Dzzifsr/2/a11a’. ,l
Tl _ _ ·
j St. Petersburg, 16.29 juli 1914.
(T (Telegram).
.H De Ambassadeur van Duitschland deelt mij namens
den Kanselier mede, dat Duitschland niet opgehouden
‘ l
l i