HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 43

JPEG (Deze pagina), 565.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

4I
‘ Graaf Berchtold antwoordde mij dat hij zich volkomen
rekenschap gaf van den ernst van den toestand en van de
voordeelen eener openhartige verklaring met het Kabinet
van St. Petersburg. Hij zeide mij dat anderzijds de Oosten-
rijksch­Hongaarsche Regeering, die slechts zeer ongaarne
tot de tegen Servië genomen energieke maatregelen was
overgegaan, niet meer kon teruggaan, noch in debat kon
_ treden over de bewoordingen van de Oostenrijksch-Hon-
gaarsche nota.
i Graaf Berchtold voegde eraan toe, dat de crisis zoo
scherp was geworden en de opwinding der openbare mee-
ning een zoodanige hoogte had bereikt, dat de Regeering, t
al wilde zij, er niet meer in zou kunnen toestemmen, en dat
te minder, zeide hij mij, omdat het antwoord zelf van Servië
het bewijs levert van het gebrek aan oprechtheid van des-
zelfs beloften voor de toekomst.
(get.) SCHEBEKO.
No. 46.
Dc Zaakgc/¢zsz‘zga'0 {zz Dl/l.ZLSC/7/G/ICT? zmzz duzz Mz`zzz$fz·z· z·azz
Bzzzfczz/azzdsr/ze· Zaken.
Berlijn, 15/28 juli IQI4.
v (Telegram).
Het Bureau Wolff heeft den tekst van de Servische ant-
woord­nota die aan dat bureau was medegedeeld, niet ge-
publiceerd. Tot op dit oogenblik is die nota in geen van de
plaatselijke bladen in extenso opgenomen. Zij willen dit
blijkbaar niet doen, zich rekenschap gevende van de kal-
meerende uitwerking welke deze publicatie op de Duitsche
_ lezers zou hebben.
(get.) BRONEVVSKY.