HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 42

JPEG (Deze pagina), 536.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

il
tl 40 i
E
tot de noodzakelijke actie te bewegen. Ongetwijfeld bevindt -
zich de sleutel van den toestand te Berlijn.
E4 (get.) SAZONOW.
No. 44.
Da Cozzszzl-gczzcraal fc Fzizzzzzc aazz dan ]l%·llllS`Z¢C’iz' ïzazz
Bzzz`z‘@zz/azza’sr/zc Za/ëczz. A
Fiume, I5/28 juli 1914. `
(Telegram).
De staat van beleg is afgekondigd in Slavonië, in Kroatië
en te Fiume en tegelijkertijd zijn de reservisten van alle
categorieën gemobiliseerd.
(get.) SALVIATI.
1 - .._
No
. 45.
Dc Azzzbassadzzzzzc zzz O0sz‘czzz~Q`/e­H0zz,§>‘az~@'a aazz a’0zz
il? Zllzzzzisfczt ïvazz Bzzz'z‘czz/azzdsr/20 Zakczz.
V/`eenen, 15;,28 juli 1914.
44 (Telegram).
44 lk had heden een onderhoud met Graaf Berchtold in den
zin van de instructies van Uwe Excellentie. lk deed hem ~
opmerken in de meest vriendschappelijke bewoordingen,
hoezeer het gewenscht ware een oplossing te vinden, die,
ig met bevestiging van de goede betrekkingen tusschen Oos-
tenrijk­Hongarije en Rusland, aan de Oostenrijksch­l-lon-
gaarsche Monarchie ernstige waarborgen zou geven voor
haar toekomstige betrekkingen met Servië.
Ik vestigde de aandacht van Graaf Berchtold op al de
1 gevaren voor den vrede van Europa welke een gewapend L
4, conflict tusschen Oostenrijk­l-longarije en Rusland zou na
zich sleepen.
i