HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 39

JPEG (Deze pagina), 601.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB


` 37
’ No. 4o.
Telegram van Zjzzc [Qzbcr/g'/Ee ]l[ajcsz‘01`z‘ dm Ifczecr
aan Zgäze [{0/Z7·iZ.]?/Q·K?(' [-[00g/mk! Przëzs A/(’.`07l0,é’l’ van
Sarzrié, gcc/az‘cara’ I4/27 fz:/{1914.
Weenen, 14,'27 juli IQI4.
Uwe Koninklijke Hoogheid heeft zich, door zich tot Mij
. te wenden in een bijzonder moeilijk oogenblik, niet be-
drogen in de gevoelens die Mij te Zijnen opzichte vervullen
j en in Mijn hartelijke sympathie voor het Servische volk.
J De tegenwoordige toestand heeft Mijn zeer ernstige aan-
i dacht en Mijne Regeering doet wat in haar vermogen is om
_ de tegenwoordige moeilijkheden uit den weg te ruimen. lk
| houd Mij verzekerd, dat Uwe Hoogheid en de Koninklijke
i Regeering die taak zullen willen vergemakkelijken door
niets te verzuimen wat zou kunnen leiden tot een oplossing
die in staat stelt de gruwelen van een nieuwen oorlog te
voorkomen en tegelijk de waardigheid van Servië onge-
rept laat.
Zoolang er nog de geringste hoop is om een bloedver-
gieten te voorkomen, moeten al onze pogingen op dat doel
gericht zijn. Indien, ondanks onzen oprechten wensch, Wij
niet slagen, kan Uwe Hoogheid verzekerd zijn dat Rusland
in geen geval zal ophouden zich het lot van Servië aan te
trekken.
(get.) NICOLAAS. l
No. 41.
De ./1Hlb(ZSS(l(lI(’Z!l’ 2./2 O()Sf(’/1/’{)·lB­H0/1<§`0l’{)’(’ aan a’01z
M·7lZ$fé’V ·z·a1z Bl)!/Z(’ll/(I/Z(?,S(`/Z(’ Zaken.
(Telegram). Weeiieii, I_|.'i27 juli 1914.
De Minister van Buitenlandsche Zaken is afwezig. ln een
langdurig onderhoud, dat ik heden met Macchio had, heb ik l
in volmaakt vriendschappelijke bewoordingen diens aan-