HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 37

JPEG (Deze pagina), 530.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

1 35
No. 37.
De 44llZóCISS(Z(ZlC’lll’ in Fl’07I/ëI’{y./G aan dm ]lJz`1zzsz‘cï van
Bzzzhvzlazzr/sr/zc Zaken.
Parijs, 14,:27 juli IQI4.
i (Telegram).
Op last van zijn Regeering heeft de Ambassadeur van
Oostenrijk aan het waarnemend hoofd van het Ministerie
van Buitenlandsche Zaken medegedeeld, dat het antwoord
van Servië te Weeiien als onvoldoende is beschouwd en j
dat morgen, Dinsdag, Oostenrijk zou overgaan tot ,,krach-
tige daden", waarvan het doel zou zijn Servië te noodzaken 1
de noodige waarborgen te geven.Toen de lVlinister daarop
vroeg, waarin die daden zouden bestaan, antwoordde de
Ambassadeur dat hij hieromtrent geen nauwkeurige in-
lichtingen had, maar dat er sprake kon zijn van een over-
trekken van de Servische grens, van een ultimatum en zelfs
van een oorlogsverklaring. °
(gaf.) ISVVOLSKY.
No. 38.
Dc Zaakgv/asfzlga’c [zz Da/2‘sr/1/a1za’ aan a’<·11 jl/[Z./1l·SZ¢Cl' van
Blllifä/Z!(l/ZZZSC/10 Za/Em.
Berlijn, I4,'27 juli IQI4.
(Telegram).
Ik heb den l/linister van Buitenlandsche Zaken verzocht
te Vl/eenen uw voorstel te steunen om Szapary te machtigen
langs den weg van een particuliere wisseling van gedachten
met U een redactie van de Oostenrijkseh-Hongaarsche
eischen uit te werken, aannemelijk voor beide partijen. 1
jagow antwoordde dat hij van dat voorstel op de hoogte
l
xl