HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 36

JPEG (Deze pagina), 555.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

§/
34
Duitschland en Frankri k. Naar de overtuiging van den
l . . . . J => => .
Minister van justitie hebben gezegde stappen van Du1tsch­
land klaarbli`keli`k ten doel Rusland en Frankrik van elkaar
te verwi deren de Fransche Re eerm tot uiteenzettin en
, .l i g g g I
{I te St. Petersbur te brengen en aldus onzen bondge- ,
. g D . . .. C. l
noot in onze oogen te compromitteereng eindelijk om, in
geval van oorlog, de verantwoordelijkheid niet op {
Duitschland te werpen, dat schijnbaar al zijn krachten j
lj. aanwendt voor het behoud van den vrede, maar op Rus-
land en Frankrijk.
":
(get.) ISVVOLSKY.
No. 36.
Dc ..4/7Z[)(ZSS(lCl,€’Z1/’ ll/Z Fl’0Ilkl’{7·/C aan dwz JW?.]/l.SfE7' van
BZlZ·f<i’71/(llZ(ll5`(`/7U Zaken.
Parijs, 14/27 juli IQI4.
el
li (Telegram).
Uit Uw telegrammen van I3,y26 juli blijkt dat gij het
,.§ antwoord van de Servische Regeering nog niet kent. Het
J l telegram waarbij die tijding mij is medegedeeld uit Belgrado
`j is eveneens 20 uur onderweg geweest. Het telegram van
j den Franschen Minister van Buitenlandsche zaken, eer-
ï gisteren verzonden, tegen drievoudig tarief, om II uur
’s morgens, en den last inhoudend om onzen stap te steunen
is eerst om 6 uur aan zijn bestemming gekomen. Er is geen
twifel of dat telegram is o zettelik o gehouden door den.
( J n ¤ P J pz:
1 Oostenrijkschen telegraafdienst.
, (get.) ISVVOLSKY.
1 I
l