HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 32

JPEG (Deze pagina), 536.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

C 3
SO
woordde dat zulks niet mogelijk was, gezien de genomen
J beslissing van zich niet in het Oostenrijksch­Servische con- ,
flict te mengen. Toen vroeg de Minister of de vier Mo-
gendheden - Engeland, Duitschland, Italië en Frankrijk
jl - geen stappen te Petersburg en te Weenen zouden kun- ï
ij nen ondernemen, daar de zaak ten slotte terug te brengen
was tot een conflict tusschen Rusland en Oostenrijk. De T
E Ambassadeur berie zich o het ‘emis van instructies. g
·· . P . P . g . i
Q Ten slotte weigerde de Minister in het Duitsche voorstel
Q te bewilligen.
N
A. O. 29.
l l
l . . . . . F.
§i Dc Z(I(IkO`£’/USl‘l <m'c 111 Frazzkrz k aazz dwz ]l/Izmsfcr van ".
<s .> J l
Tj` .BZ[l·Z¢é’1Z/(7/Z(Z]SC/ZL' Zaken.
Parijs, 13/25 juli 1914.
(Telegram).
De Directeur van het Politieke Departement heeft ver-
klaard, dat naar zijn persoonlijk inzicht, de achtereenvol­
gende Duitsche stappen te Parijs ten doel hebben Frankrijk
lj te intimideeren en zijn tusschenkomst te St. Petersburg
Qi te bewerken. (
i (get). SEVASTOPOULO.
i
al No. go.
Dc Zaezkgc/asfzg<z’c [zz Dill.Z¢SC/Z/(I/lt!] aan dan Mi/Zl·SfCï
van Bl!/Z‘L’/l/(`llZ0]S(`/10 Zl?/?£’/Z.
Berlijn, I3'26 juli IQI4.
(Telegram.) i
Na de ontvangst te Berlijn van het bericht van de mobi-
lisatie van het Oostenrijksche leger tegen Servië hield een
l
l
i
[I