HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 31

JPEG (Deze pagina), 556.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

29
3 Ambassadeur van Oostenrijk over den inhoud van het Ser-
. vische antwoord op het ultimatum, de Ambassadeur zijn
{ verbazing er niet over verborgen had, dat het aan Giesl
g geen voldoening had gegeven. De verzoenende houding
van Servie moet, volgens de meening van den Directeur
l · « ~ ·
j van het Politieke Departement, den besten indruk in
Europa maken.
l
i (get.) SEVASTOPOULO.
No. 28.
Dc Zaakgv/zzsfzjg‘dv 7.71 F/’07l»(?/'äyik aan dez: AZZ-/ll.5f(’l” zimz
Bzu'z‘c1zla1zn’sr/zc Zakwz.
Parijs, I3_i26_lL1li 1911.
(Telegram).
; Vandaag heeft de Ambassadeur van Duitschland op-
1 nieuw het waarnemend hoofd van het Ministerie van Bui-
j tenlandsche Zaken bezocht en hem de volgende verklarin-
l gen gedaan:
· ,,Oostenrijk heeft aan Rusland verklaard, dat het geen
_ uitbreiding van grondgebied zoekt en dat het de integriteit
van Servië niet bedreigt. Zijn doel is alleen zijn eigen rust
te verzekeren. Bijgevolg hangt het van Rusland af den
oorlog te vermijden. Duitschland voelt zich solidair met
. Frankrijk in het vurig verlangen om den vrede te behouden
en hoopt ten zeerste dat Frankrijk zijn invloed te Peters-
" burg in matigenden zin zal aanwenden.”
j De lVlinister merkte op dat Duitschland van zijn kant
· analoge stappen te Weeneii zou kunnen doen, vooral in
l verband met den verzoeningsgezinden geest, waarvan
Servië het bewijs heeft gegeven. De Ambassadeur ant-
á