HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 28

JPEG (Deze pagina), 562.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

ii 26
vi oplossing: nl. dat tegenover de Oostenrijksche en Russi- `
sche mobilisaties Duitschland, Frankrijk, Italië en Enge-
land zich onthouden van een onmiddellijke mobilisatie en
eerst hun goede diensten aanbieden. Grey heeft nog gezegd
El dat dit plan voor alles de instemming van Duitschland be-
hoefde en de belofte van die Mogendheid om niet te mobi-
liseeren. Bijgevolg heeft hij eerst tot Berlijn een vraag te
4 dier zake gericht.
(get.) BENCKENDORFF.
No. 23.
il
De 1/l%'7lZlS`.7fé’l’ van Bm`z‘czz/amischc Za/aan aan dan Ambas-
saa’<#1zr in [ia/2'zï
(Telegram) St. Petersburg, 13/26 juli 1914.
Italië zou een rol van den allereersten rang kunnen spe-
len ten gunste van de handhaving van den vrede, door den
SI noodigen invloed op Oostenrijk te oefenen en door een
beslist afkeerige houding tegen het conflict aan te nemen,
want dit laatste zou niet gelocaliseerd kunnen blijven. Het
is gevvenscht, dat gij de overtuiging uitspreekt, dat het
E. voor Rusland onmogelijk is Servië niet te hulp te komen.
ii (get.) SAZONOW.
No. 24.

Dc bcsz‘azzra’¢»r van het Conszzlaazf te Praag aan dan
Mz`zzz'sfc1# van B1¢z`z‘c1z/a1za’schc Za/een.
Praag, 13/26 juli 1914.
(Telegram).
De mobilisatie is afgekondigd. -
(get.) KAZANSKY.