HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 25

JPEG (Deze pagina), 539.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

i 23
eenigen twijfel geschaad zou worden, in geval van een
overwinning van Oostenrijk.
(get.) SAZONOVV.
i No. 18.
M07ld€/2'7Zg'¢’ nota, door dwz 14l7Z[)(lSS(I(ll¢’Zll’ van ])ZH·l¢SL`/l-
4 lmzd aan dwz ]W71zsz‘cr mm ]32zz`fe’71/aïzdschc Zakmz otter-
]7(I7l(IZ;Q`Cll 0/*2 12/2; ]1z/z' 1914.
Uit gezaghebbende bron vernemen wij, dat het bericht
door sommige dagbladen verspreid, als zou de stap van
de Regeering van Oostenrijk­Hongarije te Belgrado ge-
daan zijn op instigatie van Duitschland, geheel en al onjuist
is. De Duitsche Regeering heeft geen kennis gedragen van
den tekst van de Oostenrijksche nota, voordat zij over-
handigd is en heeft geenerlei invloed geoefend op den
inhoud er van. Ten onrechte schrijft men Duitschland een
dreigende houding toe.
Duitschland steunt natuurlijk als bondgenoot van Oos-
tenrijk de naar zijn inzicht gevvettigde eischen van het
Kabinet van Weenen tegenover Servië.
Voor alles wenscht zij, zooals zij reeds verklaard heeft
bij het begin van het Oostenrijksch-Servisch geschil, dat
' het conflict gelocaliseerd blijve.
No. 19.
Dc Zaakgc/asz‘2;ga'«· 1.7l F7’07?kI’ü·/8 aan dwz Mz`z1zsfr1· van
T Bzzzfvzz/aïzdschc Zaken.
Parijs, 12;,25 juli IQI4.
(Telegram).
, Refereer mij aan mijn telegram van 11/24 juli. Heden
I heeft een ochtendblad, in een niet geheel en al nauvvkeurigen
vorm de verklaringen van gisteren van den Ambassadeur