HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 16

JPEG (Deze pagina), 504.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.03 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

iz
Q I4
. No. 1 1.
j De .Z(Z(Z»k’_`Q`c’/(Z.S`l‘l;§7'(Zl(? in OOSXU/Z/’{]'k­H01Z$T(Zl’Q·8 aan a’c11
-Wz'1zz§9!cr van /3z:z'z‘w1/azzez/sc/zc Zakmz.
i Weeiieiï, [2_l25 juli .1914.
(Telegram).
f Graaf Berehtold bevindt zich te lschl. Gezien de onmo-
gelijkheid daar tijdig aan te komen, heb ik hem ons voorstel
. tot verlenging van den ultimatum-termijn getelegrafeerd
l en heb dat mondeling herhaald tegenover Baron Macchio.
Deze laatste heeft mij beloofd het tijdig mede te deelen aan
den Minister van Buitenlandsche Zaken, maar hij voegde
er aan toe, dat hij met stelligheid een categorische weigering
kon voorspellen.
(ge?.) KOUDACHEVV.
No. 12.
Dc Z(l(Z/?g`L'/(ZSZ¢l;.g`(l]U Zill (JOSZLC/Zl’{7k-[10/l§'(Zl'Q(3 aan (1/6/Z
. 11%-/lll5`f(’l" van Bzzzfçzz/a1za’sc/10 Zakwz
Weenen, I2/25_jL1ll IQI4.
, (Telegram).
Vervolg op mijn telegram van heden. Ontving zoojuist
van Maechio het afwijzend antwoord van de Oostenrijksch­
i Hongaarsche Regeering op ons voorstel tot verlenging van
j den termijn der nota.
l
No. 13.
Dc Zaakg 0/z1sz‘1§rz'a in Sc1#·vz'é'aa1z (IICIZ im-/ZZlS`f(3i’ van Baz'-
r fm/a1za’sc/zc Zaken.
(Telegram) Belgrado, 12,,25 juli IQI4.
Met vertraging ontvangen den 1.1 27 juli 191.1.
` lk zend hierbij over het antwoord, dat de President van