HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 15

JPEG (Deze pagina), 487.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

T3
eischen, de vijandelijkheden onvermijdelijk waren? De
ambassadeur ontweek een direct antwoord, zich beroepend
op het gemis van instructies.
(get.) SEVASTOPOULO. '
No. 9.
Dc Zaa£’.§`c’/asz‘{g‘a’¢’ in Sc2·2·z'<" aan dwz Mi/ZZiSf(’l’ van
Bzzz`z‘mz/a2m’sr/20 Zakmz.
Belgrado, 1 I_l24 juli 191.4.
(Telegram.)
Pachitch is te Belgrado teruggekomen. Hij is voornemens
binnen den vastgestelden termijn, dat is morgen, Zaterdag
om 6 uur namiddags, een antwoord te geven aan Oosten-
rijk aangevende de punten, welke te aanvaarden zijn en
welke niet. Men zal vandaag nog tot de Mogendheden het
verzoek richten de onafhankelijkheid van Servië te ver-
dedigen. Daarna, zoo voegde Pachitch er aan toe, als de
oorlog onvermijdelijk is --- zullen wij den oorlog voeren.
(get.) STRANDTMAN.
No. ro.
Cozzzmzzzziqzzä van dc [{cz':<·r/Q'k¢· [€v_g‘vw·z`1zg.
St. Petersburg, I2j25 juli 1914.
De laatste gebeurtenissen en de zending van een ulti-
matum door Oostenrijk­Hongarije aan Servië, houden de
Keizerlijke Regeering ten zeerste bezig. De Regeering
volgt met aandacht de ontwikkeling van het Servisch-
Oostenrijksche conflict, dat Rusland niet onverschillig kan
laten.