HomeInstructie voor den griffier en voor den commies-griffier van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 3

JPEG (Deze pagina), 435.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 6.67 MB

· .5 jv'?
U
i "l
` ' . INSTRUCTIE 1/001* den Grtf/ier ei,
voor den Commiesgriffier van de Tweede
Q Kamer der Staten-Generaal,
gl
' i » jjl
_ (Vastgesteld den xáden Mei 1849,)
o o il
Ennsrz AFDEELING.
l V an den GrWer.
G Art, 1.
` fr Om tot Griffier te worden benoemd moet men
< V Nederlander zijn en den vollen ouderdom van dertig
G jaren hebben bereikt.
, ' T, De Griffier bekleedt eene andere o enbare be-
l Tel • g P
‘ , > i· - trekkmg dan met toestemming der Kamer.
Hij heeft zijne vaste woonplaats in de stad WR31`
Y l .­ ..
t · gewoonlijk de bijeenkomst der Staten­Generaal wordt
·;tn ; gehouden.
. V gg
jt;_ gl :;ï·;;Li Art- ?•­
jjV_ Buiten ziekte of door den Voorzitter goed-
j , gekeurde redenen , mag hij nimmer van eenige ver-
gadering afwezig zijn; en wanneer de Kamer tot