HomeOratio de Academia Lugduno-Batava libertatis praesidio, quam die IX Februarii a. MDCCCLXXIV, magistratu academico decendens habuPagina 65

JPEG (Deze pagina), 624.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 41.96 MB

63
*8) ,,COCOEIUs docuit et professus est Theologiam, quam vere
aüwótóauwg a nullo praeceptore hauserat, et locutus est ex eo,
quo pruriebat, omnia novandi oacoëthe." Ita scripsit MARE- ‘
i sms. Vide Opera ooccnn in Praef. `
n *9) Rem optime narravit ipsisque documentis illustravit KOK in
i Vaolerl. Woordenö., in art. Oocceias, T. X, p. 339-346.
K ’°) BURMANNUS Sec. in Anal. Belg., in Dedicatione ad Reip.
Amst. Oonsules, p. 10. Addit BURMANNUS, hoo ipsum ,,oonsilium
* et institutum" ,,0lim in condenda Academia Leidensi sibi propo-
suisse" GLHLIELMUM I, idque ,,diplomate perquam laudabili testa-
V tum fuisse". Unde BURMANNUS haec acceperit, frustra se quaesi-
1 visse soribit PEERLKAMP1Us in ann. ad Orat. laud. p. 30. Neque
ii ego repperi.
2*) De PEsTEL10 alii aliter iudicant. Sunt qui eum libertati
minus favisse opinentur. Quorum tamen sententia mihi non pro-
banda videtur. Sed multos in errorem induxit BILDERDYKIUS, cum
PEs*1‘EL11 laudationem, anno 1809 a se conscriptam, postea vero
plane immutatam, anno 1826 in lucem ederet. In hoc enim elogio
PESTELIUM ita laudavit, ut magis suam ipsius, quam PESTELII,
il de iure publico sententiam exponeret. Vide quae scripsit KINKE-
RUS apud DEN TEX et VAN HALL, Büdragen tot Regtsgeleerdheid en
Wetgeving, T. III (a. 1828), p. 177-208.
22) Cf. KLUITII liber anonymus, oui titulus: ,,De rechten van
den mensch in Vranhrtjlc, geen gezoaande rechten tn Nederland, of
betoog, dat die rechten lan het volk van Nederland in volle kracht
genoten worden; en iets over onze vryheld en patriotismas. Door een
, Patriot? Amst. 1793.
23) Verba D. 1. LENNEPH in Orat. Saecul. Ill. Athen. Amst.
a. 1832. Vide Gedenhboeh, p. 67. Non meis verbis usus sum, sed I
alienis, ne virum aiïinitate mihi coniunctum ambitiosius praedi-
casse videar. /
·ä
Ii
U
I
I
l