HomeOratio de Academia Lugduno-Batava libertatis praesidio, quam die IX Februarii a. MDCCCLXXIV, magistratu academico decendens habuPagina 62

JPEG (Deze pagina), 668.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 41.96 MB

`yfi riwd W7 WNMJY VN I N N v HY N" {
ig -
1
60
Una res memorauda 1"estat, sed magni illa momenti,
Vosque, amioissimi iuveues, uovo ardore intlammatura.
Optimam rem, ut facere solemus, in orationis exitum
reservavi. Audite quid velim. Nupei", cum Briellae
festus ille dies ageretur, Rex Illustrissimus, Academiae
verbis a me salutatus, in magna virorum houoratorum
coroua, humanissime mihi mandavit, ut collegis publice
signiücarem, quauti faoeret Aoademiam Leidensem, a
GUILIELMO I couditam, geuti suae pia semper necessi­
tudine deviuctam, cuiusque se ipsum olim fuisse alum-
num gloriae sibi duceret. Quam singularem erga nos
voluntatem, eximiis iam documeutis speotatam, cum
utrumque filium Almae Matri educandum committeret,
_ uuuc se uovo testimonio velle deolarare. Quapropter
esse sibi in animo, ipso die saeculari Leidam veuire, u
tautarumque rerum memoriam nobiscum celebrare.
Ego Regis verba gratus aocepi, laetum uuucium cum
Seuatu oommuuicavi. Iam, cives, Vobis omuibus notum A
facio, ipsique Academiae iusignem Regiam beuevolen­
tiam ex auimi seutemia gratulor.
- Vereue dixi, AA., in oratiouis exordio, faustis omini­ l.
bus huuo amium iuchoari? Itaque laeto et grato animo
muuere decedeus fasces Tibi trado, Cl. HEYNSIUS, quem
Regis decretum mihi successorem desiguavit. Salve,
Rector Maguifice, iterumque salve! Tibi omuia sint
fausta. felioia, fortuuata! Tuis auspiciis Academia Lug-
durio-Batava - ita faxit Deus O. M. - vigeat, floreat, i
ac tertium saeculum felioiter absolvat! j
·‘ `_____ li
i a
L.

in I