HomeOratio de Academia Lugduno-Batava libertatis praesidio, quam die IX Februarii a. MDCCCLXXIV, magistratu academico decendens habuPagina 61

JPEG (Deze pagina), 701.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 41.96 MB

1
59
d0l00tabar, novis v0luti vinculis obstrictum Vobis m0
s0ntiam. Nllpêf 0tiam 0X0mplo fuistis, quid val0at i11dol0s "
g0n01"osa. Ortis 0nim dissidiis quibusdam int01· oom- `
militon0s P1h0no­Trai00tinos 0t Groninganos, Vos 0on-
ciliando lit0mqu0 ami00 0ompon0ndo i11f0nsos animos
placavistis, ooncordiam r0stituistis. Gratulor Vobis, d0
utraqu0 A0ad0mia, n00 minus d0 nostra, b0n0 m0ritis-
Tum multi V0strum 0gr0gia 0xhibu01‘unt studiorumi
sp00imina, und0 optima qua0qu0 sp0rar0 li00t. Ha00<
nobis multo magis a000pta sunt, quam 11um0rum ·
V0st1"um hoc 0tiam anno ad0o in0r0viss0, ut totius t0rtii
sa00u1i m0moria numquam tantus fu0rit. Num0rum
,, quid0m non 0ont0mnimus, n00 tam0n A0ad0mia0 salut0m
1 discipulorum multitudi110, s0d bonitat0 m0timu1·. Hodi0
ä inchoatis an11um unum in paucis m0morabil0m, in quo I
l f0stum iubila0um rit0 00l0b1"andum pra0pa1"abitis. Iam
0l0gistis quinqu0viros pompa0 sol0nni d0 mor0 V0stro
ordinanda0, iisqu0, p1‘a0sidis honorarii titulo, p1‘a0f0-
cistis Augustissimi R0gis filium, studiorum V0strorum
t, sodal0m. R00t0 Vos quid0m 0t sapi0nti consilio. Namqu0
Q sic ost0ndistis pl€l’1B a Vobis int0lligi, quam intima sit ·
1 A0ad0mia0 nostra0 cum illustri g0nt0 Nassavioa 0011-
iunctio, quamqu0 v0r0 P10gium nom011, quod alibi sa0p0
fuit dominationis 0t tyrannidis indicium, in hac patria
nostra do0um0ntum 0ss0 sol0at lib0rtatis. Itaqu0 bonis
animis p0rgit0 ut in00pistis, 0t, quantum in Vobis 0st,
sol0n11ia nostra ita 0u1"at0, ut digna sint A0ad0mia
Lugduno­Batava, non lib0rtatis tantum, s0d humanitatis V
0tiam ac communis civium f0li0itatis p1‘a0sidio.
E 1
1