HomeOratio de Academia Lugduno-Batava libertatis praesidio, quam die IX Februarii a. MDCCCLXXIV, magistratu academico decendens habuPagina 59

JPEG (Deze pagina), 676.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 41.96 MB57
commodatum. Nes, tautorum beneticiorum spem 110bis
l gratuiarites, festo saeculari multum spleudoris omiuaba-
mur. Mex accepimus, deiineatam lam esse aediliciorum
l­ descriptiouem, brevique fere ut exstrueuda locareutur.
Vidimus lam vastum campum, qui tristisslmae ruimte
memoriam revocat, ab archltectis occupatum, iustum
' spatium sepimentis vallatum, humum eiïossam, emma
fundameutis iaciendis parata. Quam vellem, AA., ad-
dere liceret, exsurgere lam parietes! Sed nihil dum
surgit. Opus vlx iuchoatum repemte haeslt, nesque ipsi,
quld de hisce rebus futurum sit, dubii haeremus. Ortae
enim sum quaedam dlsserisiones de aedificandl descripti-
, l ene, mm illae quidem eiusmodi, quae nen dirimi facili
ä uegotio posse videantur, sed quae tameu spem uostram
A retardemt. O utinam omuibus, qui aliqua sum tanta in I
re ageridi potestate, 0b 0cul0s sit praeelara maiorum
; senteutia, ,,c0nc0rdla res parvas crescere, discordia
maximas dilabi". Nos, ubl agitur de communl et Aca-
l demiae et patriae dignitate, uil desperamus ,,TEUcR0
duce et auspiee TEUCRO.” Certa igitur spe fere cou-
üdimus, ut ductu auspicioque Mlriistri Regii, cul tanta
‘ promissa debemus, res uostrae ad felicem exitum
perducaritur, utque ex hac caligme et teuebris mex
laetlssimam lucem dispiclamus, qua ,,110s illustret sol
iustitiae/' Quod ut strenue efficlas, Vir Excellemtis­
sime mihique amicissime, quem hie praesentem salutare
magna mihi est huius diel suavltas, per trium saecu-
lerum, quibus haec Academia floruit, carissimam me- A
moriam oramus Te et obtestamur.