HomeOratio de Academia Lugduno-Batava libertatis praesidio, quam die IX Februarii a. MDCCCLXXIV, magistratu academico decendens habuPagina 56

JPEG (Deze pagina), 702.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 41.96 MB

{ Augcri profossorum numorum cum magna sompor
E nobis sit voluptas, Tc otiam libcntcr ot amica cxcopi­
i mus, Cl. TIELE. Nam, otsi Acadcmiac non adscriptum,
E To tamcn habomus collogam acstimatissimum, quiquo .
· Tua institutionc nostris quoquc adolcsccntibus cximic
prodcssc possis. Ego autom quo animi affoctu Tc col-
lcgam salutavo1"i1n, ipsc optimc intolligcs, qucm pucrum
V iam habui discipulum unum in paucis dilcctum. In ‘
nova hac vitac stationc omnia Tibi prospcro succodant. à
Romonstrantium Scminarium, olim EPISCOPII auspiciis V
· conditum, cum Loida cxsularot, nunc in ipsam Lcidam E
translatum csso, Tibiquc, munus suscipicnti, por Cura-
torcs licuissc hunc ipsum suggcstum consccndorc, cn A ‘
Ji voro indicium - ut rocto aicbas - quantum mutata
sint tcmpora. Tu vcro, carissimc, nc mutcris, scd li-
bortatom nobiscum strcnua vindicando, ita fac ut no-
bis reddas EP1scoP1UM.
Practcr profcssorcs alii ctiam Acadomiam ornant viri
cruditi, divcrsa muncra obcuntos, quotum ros nobis
curac cordiquo sunt. Itaquc dolcmus obitum doctissimi
E. M. BEIMA, in Historiac Naturalis Museo rorum mino-
ralogicarum conscrvatoris, viri antiqua. probitatc ct in-
togritatc spcctati, magna doctrina ct diligontia conspi-
cui. Dolcmus disccssum doctissimi s. c. SNELLEN vAN
VOLLENHOVEN, rorum naturalium scrutatoris cxportis-
simi, da oodom Musco per multos annos cgragio mcriti.
Quom utinam nobis 1"cfcrat ornatissimus c. RITZEMA,
qui in oius locum succcssit. Alios autom nobis cssc
sorvatos ot in rcbus gcrcndis strcnuc porgcrc, admo­