HomeOratio de Academia Lugduno-Batava libertatis praesidio, quam die IX Februarii a. MDCCCLXXIV, magistratu academico decendens habuPagina 55

JPEG (Deze pagina), 662.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 41.96 MB

ä v
53
nova lege drmemur, quae, quo Te diguior, eo patriae
erit utilior 29).
Dulcissimo cum amicis laetamli ofücio multis iam
functus sum, nee tamen perfuuctus. Tibi quoque, optime
DOZY, lubens gratulor, cui ex morbo, quo Te diutius
langueutem haud sine auimi sollicitudine vidimus, ita
i coiivalescere ccmtigit, ut n0v0 ac tamquam iuvenili
i ardore ad studia, in quibus reguas, redire potueris. -
Tibi, aestimatissime BJERENS DE HAAN, quem Begia
­ Societas Scientiarum Hafuiensis houorifico soeii adscri­
pticii titulo omavit. -- Tibi deuique, amicissime VISSE-
Riive, qui, cum legis de imperio conditae memoria
i nuper celebraretur, ore facundo Academiae nostrae
famam ita tuitus es, ut omnes cousentirent, gravem
illam publicae iaetitiae testificaudae proviuciam riemiui ‘
melius maiidari potuisse quam Tibi, diguo THORBECKI1
in professorio munere successori.
Novo Rectori nóva mox erit gratulandi occasie. Va-
cauti euim chemiae cathedrae, quam a Cl. OUDEMANS,
professore Delpheusi, repudiatam dolemus, brevip1"0­
spectum iri couüdimus. Curatores autem, qua sum; li-
_ _ beralitate, iustis multorum votis imdulgentes, Ptegis
Ministro auctores fueruut, ut muneris latissime paten-
tis ofiicia duobus doctoribus committeret. Unde haud
vana spe augurari posse videmur, discipliuam illam,
uostra aetate tam laete floreutem tamtaque in omues
vitae partes utilitate commendatam, in hac quoque
Academia eum diguitatis gradum esse occupatumm,
quem iure sibi postulat per magnum BOERHAVII nomen.
J!