HomeOratio de Academia Lugduno-Batava libertatis praesidio, quam die IX Februarii a. MDCCCLXXIV, magistratu academico decendens habuPagina 53

JPEG (Deze pagina), 709.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 41.96 MB

ä
l .
51
nostratibus assimilatus, ut unus de nobis esse videaris. ,
Diu maueas noster, diuque experiaris quanti te omnes
faciamus. Tuo iugenio Tuaque eruditioue et insigui peritia
¤ multis armis fruatur Academia Lugduno­Batava,Tuumque
nomen praestantissimis exterorum nomiriibus, qui hauc _
literarum sedem illustrarunt, aliquaudo amiumeretur. t
Nondum missos facio medicos. Namque Tibi, Cl. SIMON
T THOMAS, festum diem gratulor, quo licuit Tibi profes-
sorii muueris laudabiliter gesti quintum lustrum cou-
dere. Et iure quidem felicem Te praedico, quem Tua
industria labore non intermisso votorum compotem
fecerit. Te, cum in auspicauda doceudi proviucia ,,de
artis obstetriciae iustitutioue rite iustaura1ida" docte
disputares, optautem audivimus, ut ,,ür1es" Tuae ,,artis
prolatare" Tibi contiugeret, utque ex hac Academia
A ,,germaui prodirent obstetricatores." Spem non fefellit ,
eventus. Artis enim saluberrimae iustitutionem a Te ita l
esse iustauratam, ut inde in ipsam discipliuam lae­
tissimi fructus reduudaverint, testautur omues harum
rerum periti, Teque illius diei memoriam recoleutem
salutabaut haud pauci discipuli, quales Tu tibi sperare
potuisses optimos. Omuium itaque applausujlêlex Augustis­
simus, ut meritis Tuis diguus coustaret liouos, ordinis
equestris Leouis Neerlandici iusiguibus Te decoravit.
Macte virtute Tua, vir aestimatissime, diuque pergas
Academiae ita prodesse, ut per vigiuti quinque amios
egregie profuisti.
Eodem die, quo collega uoster, Tu olim muuus Tuum
inchoasti, Cl. KBIEGER. Tibi vero nou coutigit extremum