HomeOratio de Academia Lugduno-Batava libertatis praesidio, quam die IX Februarii a. MDCCCLXXIV, magistratu academico decendens habuPagina 48

JPEG (Deze pagina), 717.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 41.96 MB

1 V
46
9
riostrae aetatis studiosis vix credibilis, i11o tempore adeo
erat irifrequens, cum iuvenes medicinae destinati in
lingua Graeca ita versati esse solerent, ut in HIPPO­
GRATE et GALEN0 miuime hospites essent. SURINGARIUS
autem in hisce studiis excellebat. Literarum amorem a u
patre, in hac Academia theologiae professore ce1eber­
rimo, puer imbiberat; tum studia, Liugae, loco natali, ,
inchoata, in Gymnasio Leidensi, duce primum BAK10, _
deinde Bossio, ita feliciter peregerat, ut iam decimo i
sexto aetatis anno ad lectioues academicas promovere-
tur. Qua occasione habita oratiuncula ,,de veterum lite-
mrum studio futzmls medicis utilissim0", palam fecit,
I quanti iam tum eam studiorum coniunctiouem faceret, 1>
quae ipsi postea saluberrima fuit. In Academia rem
G streuue egit, botanicae, medicinae et chirurgiae magno 1
ardore operam dedit, eaque se commendavit virtute, ut Q
in certamiue literario, semel honoriücum laudis testi­
monium adeptus, bis victor palmam reportaret. Septe11­ .
nio exacto lauream doctoralem obtinuit, conscripta dis-
sertatione ,,de nisu formativo eiusque eM·m~ibus", qua et
praeclara edidit eruditionis specimina et eam exseruit ‘
Latine scribendi facultatem, unde apparebat in severis
medicinae studiis literarum amoenitatem mon fuisse "
neglectam. Quid mirum, iuveuem iam ea floruisse existi-
matiome, ut optima quaeque de eo augurarentur idonei
iudices? Quo magis autem doctrinae copiam 1ocup1e­ ’
taret, salutare peregrinandi consilium adhibuit. Regis
GUILIELM1 1, quem eximium fautorem habebat, 1ibera­
litate adiutus, Parisiis, Berolini, a1iis locis, summorum