HomeOratio de Academia Lugduno-Batava libertatis praesidio, quam die IX Februarii a. MDCCCLXXIV, magistratu academico decendens habuPagina 42

JPEG (Deze pagina), 682.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 41.96 MB

I
K
t
40
aut patre aut aliis testibus ooulatis multa de hisce
rebus audiverit. Et hos et illos Rex GUILIELMUS hono-
A rifico laudis testimouio decoravit, ut qui de patria
bene meruisseut. Nos temporis praeteriti memoriam '
reooleutes iuvouum uostrorum gloria mira quadam
dulcediue afficit. Nou est quod miremur, adolescentibus
Batavis, qui focos amare pateruos a teueris didiceruut,
in hac Academia, hac studiorum vitaeque ratioue, hae
doctriua hisque tautorum virorum exemplis, iugeuitum
libertatis amorem ita ali et augeri, ut ad tam praeolara
faciuora inilammentur. Est vero quod riobis gratulemur,
coniuucta doceutium discentiumque opera fuisse effe-
ctum, ue falsa fuerit maiorum spes, qui eo animo hano
Aoademiam hac in urbe coudideruut, ut patriae esset
libertatis praesidium firmum et in saecula duraturum. i,
Causam peroravi, AA. Ne quid tameu ambitiosius aut
iuvidiosius praedicasse videar, reticere uolim, quam
huic Academiae laudem viudioavi, eiusdem ceteras quo-
que in patria uostra Academias fuisse partioipes. Nam- ;
que et Frauequeraua et Grouiugana et Rheuo-Traiectiua
ei; Ge1ro­Zutphauica, illustresque etiam Amstelodami et
Daveutriae scholae, de libertate optime merueruut. In Jf
quibus omuibus ita spectata est germaua Batavorum
iudoles, ut imiatum tyraimidis odium libertatisque spi-
ritum luculeutis testimouiis deolarareut. Facile autem
imelligitur, illas artium ac doctriuarum ofüciuas in
plerisque Academiae Leideusi haud multum fuisse dis-
similes. Cum euim ad uuam omues eo Lempore cou-
dituo sint, quo liaeo sua lam fama llorobut, aliter [ieri