HomeOratio de Academia Lugduno-Batava libertatis praesidio, quam die IX Februarii a. MDCCCLXXIV, magistratu academico decendens habuPagina 33

JPEG (Deze pagina), 711.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 41.96 MB

W
i
1

exstingueret, 11011 vereor HB nimium dixerim. Eadem
“ autem via progressi sunt alii, coccïsu imprimis exem­ 1
plum secuti. I11 quibus primarium locum obti11etH1sP1M.
WITSIUS, vir iudicii acumiue et ingeuii liberalitate 11011
minus quam eruditione celeberrimus. Mox literarum
Graecarum et Orientalium studia, critica ratioue feliois-
sime exculta, et Novi et Veteris Foederis i11terpreta­ 1
tioni rectam viam monstrarunt, qua aperta fieri 11011
poterat qui11 tota discipliua theologica sensim reforma­
retur. Novum hu11o rerum ordi11emi11choavitvi1‘ eximius
ALBERTIUS, RUHNKENII fmiliaris, cum docendi munus
auspicaretur habita 0ratio11e ,,de Theologiae et Critices
Q c01111ubio." Perfeoeruut alii, quotquot artem he1‘me11eu­ i
ticam sua luce collustraruut, HEMSTERHUSIO, RUHN-
KEN1o, VALCKENARIO, cum scHULT1sNs10RUM triumviratu
i _ facem praeferentibus. A quo inde tempore, mutata tur­
bis civilibus patriae conditione, imminuta paulatim
` eoolesiae potestate, et libertatis co11s0ie11tia magis ma- i
gisque per omnes reipublicae partes ma11a11te, theologia
etiam viuculis liberari ooepta est, crevitque doctoribus
animus ut de nulla 11011 quaestione libere iudicarent;
; d0I1GC tandem post multorum labores ad hanc uostram
aetatem perventum est, in qua, crescentibus iïl dies 1
humanitatis studiis, sua arti oriticae auotoritas ita est i
confirmata et stabilita, ut in nulla iam diseiplina 0011- "
temni aut megligi possit. Hac igitur duce, hac auspice,
suam sibi libertatem theologie asseruit iutegram, 11011
amplius ecclesiae maucipata, sed suo iure veritatii11da­ i
gandae ac propagandae unice i11te11ta. Quae res quam
I