HomeOratio de Academia Lugduno-Batava libertatis praesidio, quam die IX Februarii a. MDCCCLXXIV, magistratu academico decendens habuPagina 32

JPEG (Deze pagina), 694.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 41.96 MB

L,

impotentia ex Academia expulit; sed Leida exsul Am-
stelodami condito Seminario praefuit, quo nihil fuit effi­ 1
cacius ad iustaurandam theologiae libertatem patrum
_ Dordracenorum decretis aliquautum imminutam. Nec
iuiuria collegae illata professores Leidenses absterruit.
Nou enim desierunt sua sibi iura ab ecclesiae imperio
vimdicare, ipsique Synodo Provinciali, identidem flagi-
tanti ut suae iurisdictioni se submitterent, constamter
restiterum W). Increbresceutem autem tlieologiam scho-
lasticam, veritati libere inquirendae perniciosissimam,
acerrime impugnavit coccE1Us, vir summa laude diguus,
qui cum omnem rerum divinarum cognitionem ex
sacra Scriptum haurieudam esse censeret, ad accura­
` tam eius interpretationem theologos revocavit, excusso
dogmatices iugo et coufracta traditionis auctoritate, g
nec metuit in lucem proferre quae vera esse iudi­ A .
caret, vel si ab ecclesiae placitis esset discedeudum. _
Uncle orta vehementissima contentione, clamantibus 2
adversariis hanc vero esse ,,pravam omuia novandi
libidinem" W), fortiter tamen perseveravit. Coccmi Il
collega HEIDANUS philosophiae Cartesianae, ea aetate lë
invalescenti, favebat, eoque fuit animo ut Curatores
docendi libertatem vetando infringentes publice ar- l
guere sustinuerit; quo facto, iam paene octogenarius,
’ professoris titulo et honore exutus est *9). Apparet,
credo, theologis nostris, illa etiam temporum iniquitate,
in tueuda optima causa nec defuisse audaciam nec
constantiam. Quorum opera si cautum esse dixero, me
immodica clericorum dominatio ipsam humanitatis lucem
I