HomeOratio de Academia Lugduno-Batava libertatis praesidio, quam die IX Februarii a. MDCCCLXXIV, magistratu academico decendens habuPagina 26

JPEG (Deze pagina), 702.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 41.96 MB

` -""v`Ml"~~_~__~ V l `nwvwv y Y 4 W fr y Y VWF Y *,7 fr
E) ï
i
i 24
i 1
i In hac sohola instituti hisque praeceptis imbuti, cum q E
ad virilem aetatem perveneriiit, ut negotia publica ca-
V pessant, nomie generosum dignitatis suae serisum ita
D retinebuut, ut neo vanis opiuionum commentis a recto i
i tramite abripiamtur, neo in rebus humanis aut divinis q
A vim sibi a quopiam inferri patiantui"? Res ipsa loqui-
tur, nec desurit egregia in historia patriae exempla
eorum, qui ex ipso hoo literarum studio eos spiritus
t gerereut, ut nec ,,civium ardore prava iubentium", nec
i ,,vultu iustamis tyra1mi" commovereutur. Ex fructibus, Q ·
ut est in proverbio, ooguoscenda est arbor. Fateamur
igitur, praeclaram esse arborem, quae tales fructus
giguat; nec dubitemus strenuos libertatis vindices ap-
pellare viros excellentes, qui in hac Academia philolo­ i
giam professi sum.
Horum igitur virorum tanta fuit auetoritas, ut quae q
` docendi ratio in philologorum soholis valuit, eadem in [
ceteris etiam disciplinis ut plurimum valuerit. Neque
enim nostri aut theologi, aut ICti, aut medici, aut
’ rerum naturalium scrutatores plerique aliter egerum.
Qui cum omues fere in Graecis ao Latinis studiorum
tirocinia posuissent, nec mediocriter literis eruditi esse
solerent, ab his profecti eam liberalitatem et iudicii
r i ' sauitatem, quam in hac palaestra acceperaut, in suam
quisque artem contulerunt. Numquam plaouit theologis i
l I uostris istorum vauitas, ut utar verbis Stultitiae apud i
E 1 ERASMUM, qui ,,uega1it e dignitate sacrarum literarum
esse, si grammaticorum legibus parere cogantur" ”). i
Imo vero, ipsius ERASMI exemplo, hie quoque incipieu-