HomeOratio de Academia Lugduno-Batava libertatis praesidio, quam die IX Februarii a. MDCCCLXXIV, magistratu academico decendens habuPagina 14

JPEG (Deze pagina), 661.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 41.96 MB

is
u
1 12
t omnibus subsidiis probabiliter iustructa ac Batavorum
indoli accommodata, de loco, ubi foret coriderida, 11011
» longa fuit deliberatio. Ipsa belli sors mauifesto iudicio `
_ Leidam designavit. Haec enim civitas, armorum vim _
d cum fame et pestilentia pro patria fortiter perpessa M
d iuvictaque coiistantia famam sibi macta sempiternam, ·
prae ceteris digna erat tam insigni ornamento, quo
_ _ suus virtuti honos constaret. Nec vero Academiae,
i qualis liberum populum decebat, alia sedes aptior legi
I poterat quam ea in urbe, cuius cives uuper de liber-
tate optime meriti essent. Hic ,,ipse urbis adspectus
quantarum rerum memoriam revocabat 2)," quauta
' monstrabat exempla, quauta iuveututi geuerosae ad ç
virtutem inoitameiita. Hic quot monumenta et sepu1­
cra, gloriae avitae recordatioue etiam posteris testa-
tura, hoc esse ingeuui Batavi, a tyrannide abhorrere,
mee ferre vim animo aut conscientiae illatam. 111 hoc
j igitur libertatis sacrario artium ao disciplinarum do-
T q mioilium prudeuti cousilio maiores uostri collocaverurit.
Uude de11uo apparet quam vere dixerim, hanc Acade-
miam ipsa origine destiuatam fuisse ac veluti nobili-
tate obligatam, ut esset libertatis praesidium.
Autequam vero videamus, quem in modum i11ustris­
t · simi Principis atque Ordinum Hollandiae spes hac qui-
Q dem ex parte fuerit expleta, deüniendum paucis est,
[ x _ quo sensu hoc libertatis nomen imtelligi velim, quo
’ ' saepius iam usus sum et saepe utar posthac. Si
q quod enim vocabulum alii aliter interpretari solent,
t hoc ipsum est in quo mea versatur oratio. Nou
>
I
> ­