HomeOratio de Academia Lugduno-Batava libertatis praesidio, quam die IX Februarii a. MDCCCLXXIV, magistratu academico decendens habuPagina 13

JPEG (Deze pagina), 649.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 41.96 MB

11
opus esse adminieulo. Non tantum enim requiri viros,
qui patriam armis ab hoste recuperarent, sed etiam
qui reouperatam eonsilio et auctoritate regerent, qui
, ius perite dioerent, qui iuventutem bonis artibus infor- i
A marent, qui aegrotantibus opem ferrent, omnia denique
obirent munera, quae oivitati bene ordinatee neeessaria
Isunt, at non possunt sine doctrine sustineri. Sentiebant
praeterea religionem Reformatam, primariam eerte
causam our a Rege defeoissent, tandem excusso iugo
respirantem tantisque miseriis et aerumnis ereptam,
tamen nee firmem oonsistere nee vigere posse sine i
solidae eruditionis adiumento. Quamprimum itaque pro-
_ videndum esse ut succrescerent idonei antistites, huma-
nitatis et theologiae studiis exculti, qui euengelium
soienter explioarent et eeolesiam cum dignitate tueren-
tur. Et theologis quidem nostris illo tempore, in qua
instituerentur, nuli dum sehola patebat; iurisprudentiae K
autem et philosophiae et medicinae studiosis praeelu-
s.e erant eae Academiae, quas frequentare haotenus p
consueverant nostrates. Lovanii enim et Duaci omnia p
parebant Hispaniae Regi et Pontiüei Romano, neo vero
ibi locus erat haereticis adversus iidem Catholioam ac
maiestatem regiam rebellantibus. Qua de re si quis du-
bitare potuisset, locuples at ilebilis testis erat Arau­ · p
siaci iilius natu maximus, r>H1L1P1¤Us GUILIELMUS, dueis i
Albani iussu Lovanio in Hispaniam abreptus et a pa-
terne. earitate periter ao virtute avulsus. Cum igitur i
ad tutendam libertatem summopere neoessarium osset,
ut in ipsa patria disciplinarum ofiicina conderetur, ‘