HomeVerslag der 3de reis van het stoomschip "Egeron" en voorstel tot het openen eener geregelde stoomvaart op de Zuid-WestPagina 3

JPEG (Deze pagina), 490.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 11.10 MB

’ » ­ . Dn D EDY D4W”‘«D*TK*ü»A¥m¤°w__»DD E

{W

A,,

" ·' Iiäïïêïïêï
V ERSIIAG

DER
=.Z MZ *1

• r "
vg J T‘·
3ïJc rms mm met stnumscüxp (Egcmn
iv
am i ï
` I `f‘& ­. ·4' '·
E t l t t h is
T VOOPS B 0 6 OIJBHBH BBIIBP
=?·.­“äï:*' _
‘ · `‘%` 1; te
gêfêgê 6 S 0OIIlVüüI‘

e· :;«r‘ ,, ·,,;“
.u S. Qèïmï
°P DE

2;-
Z', E '
ZUID-WESTER­, DE ZUID-OOSTEILEILANDEN
.1.; .> ~‘~' sg, gï..;‘¥
EN NIEUW­GUINEA,
ZBENEVEN s
> ‘ . ­ 4** "«ï««v
°P DE
G' ,_ __ï·
• • •• •
· E
II llïä ­ I HI! II
? Y
EERBIEDIG INGEDIEND
;¥«%;.e;g
X .ï$(r_~-Q
AAN
"

Zguc Exccllcutw dcu G0uvc1·ucur­Geueraal
­ VA N
,,`., L., Q;. ..
EDERLA DSOH­IND E.yggv: $*4 mg,
’·«"rlè?ëï;北?‘?á

I z€=E.£~