HomeVerslag der 3de reis van het stoomschip "Egeron" en voorstel tot het openen eener geregelde stoomvaart op de Zuid-WestPagina 13

JPEG (Deze pagina), 455.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 11.10 MB

l
! II.MANILLA­LIJN.

á . :1+.
¤ •y-( •r­|
3 0 :l B
‘ ,§’ ·ë·’ ri a
. .a¤ E 'geg
*” za a
1 Soerabaia . . . -­ Bima ...... , 1 97,30
_ 2 Bima ..... ­­ Maoassar .... _ 2 52,30
3 Maoassar .... ­- Ambon ..... , 2 160,-
4i Ambon .... - Ternate ..... , 1 81,15
4 5 Ternate .... - Gorontalo .... , 2 68,4,5
i 6 Gorontalo . . . - Kema of Menado . . _ 1 43,45
7 Kema .... . ­- Manilla ..... _ 5 245,-
p 8 Manilla .... ­- Macassar .... , 1 322,30
ä 9 Macassar. . . . - Soerabaia .... _ -­ 110,-
De eene reis heeft plaats 111 Mei en de. andere in October.
Y De dagen van vertrek worden bij overeenkomst vastgesteld.
Met het oog op de noodzakelijkheid waarschijnlijk van meer tijd aan
l ‘ net innemen van lading te moeten geven, wordt bepaald dat de reis
{ uit en terug zal worden volbracht binnen 50 dagen.
Q De mail wordt overgebragt.
Het aandoen van tusschenplaatsen blijft vrijgelaten.
‘ De betaling der subsidie heeft plaats na terugkomst te Soerabaia.
Tusschen Manilla en Hongkong loopen zoo wel Spaanscbe als Engelsehe
booten in geregeld wekelijksche dienst.

ti s ‘
èï