HomeVerslag der 3de reis van het stoomschip "Egeron" en voorstel tot het openen eener geregelde stoomvaart op de Zuid-WestPagina 12

JPEG (Deze pagina), 634.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 11.10 MB

1
’ ïAAR­PLAN [
1.NIEUW­GUINEA LIJN. l
D _§ :.C:• l
g E? . 2
A Q €_,>
1 Soerabaia. . . ­- Bima (kolen station en ver­
binding met de Darwin lijn). 2 97,30 _
2 Bima .... ­­ Macassar ....... 2 52,30
3 Macassar. . . - Ambon ....... 1 160,-
4« Ambon. . . . -· Banda ....... 1 35,- ,
5 Banda. . . . ­- Gisser ....... 2 18,4,5 g
6 Gisser .... _­- Sekar ....... 2 37,30
_ 7 Sekar .... ­- Skroe . , ..... 2 27,30 ,
8 Skroe of Kapauer - Kei Doela ...... 2 40,-
9 Kei. .... ­- Aroe Dobo ...... 2 27,30 j
10 Dobo .... ­- Larat. . . .... . 2 43,45
I1 Larat. . . · ­­-· Lettie ....... 2 75,-
12 Lettie .... - Dilly ........ /. 33,45 3
13 Dilly .... ­-­ Maeassar. . . , . . . 1 120,-
i 144 Maeassar. . . ­-­ Soerabaia. ...... · - 110,-
3
, Voor iedere plaats zijn 2 ligdagen uitgetrokken om zoo gewild
V de Regeering in staat te stellen door een rondreizend. ambtenaar politieke ii
, geschillen te doen behandelen.
? Aan gouverne1nents­passagiers en goederen zal de voorkeur worden toe- A
, gekend. Overigens betaalt de Regeering voor zijne ambtenaren en _
r goederen de prijzen die bij tarief zullen worden vastgesteld. De dagen 1.
van vertrek van Soerabaia worden bij het treifen van overeenkomst in
l overleg met de Regeering bepaald.
Na het volbrengen van iedere reis volgt betaling. F
Het aandoen van tussehemplaatsen wordt vrijgelaten. j
i De Regeering kan tegen extra­betaling aan den stoomer eene bepaalde ,
I bestemming in de lijn gelegen aanwijzen, alsmede dezen op ieder der
aantedoene plaatsen sub 6, 7, 8, 9, 10 en 11 aangegeven eenmaal vier
en twintig uren langer dan wordt vastgesteld, aanhouden. jj ·
` Voor overvoer van troepen of krijgpmaterieel wordt afzonderlijk
. overeengekomen, blijvende de Regeering geheel vrij om van de stoombooten
r die langs de lijn loopen al of niet gebruik te maken. De mail wordt r
ï overgevoerd.
T De voorgestelde reizen worden ondernomen in de maanden December,
F Maart, Junij en Augustus; de eerste en derde reizen via Dilly en Zuid-
, Wester­ei.landen en de tweede en vierde reizen via Ambon en Gisser.
{ lj