HomeSchoolartsenPagina 60

JPEG (Deze pagina), 456.15 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

t t
1
I
1 1
t t
ln ningen, dat moet de kinderen reeds in de jeugd op
jj de sehool worden geleerd. t
, ln Diiitschlmid heeft me11 dit ingezien en de ver- 1
t pliehte epeelmiddagen ingesteld; slechte die kinderen, I
die bepaalde afwijkingen hebben, zijn er van vrijge- {
steld, doeh de overigen zijn verplicht mee te doen ~ t
door de gemeenten worden groote terreinen ter be- J
sehikking gesteld, maar de kinderen onder deekun- J
J dige leiding hun jeugdspelen beoefenen. J
‘ Het Vljflll’Gll'O()l'11ll(l(lEt,Q()ll(lG1‘VVijS zon deze kin-
(lCl’Sl)Cl()1l ZCGT l{lll1llCll bGVOI'dC’l’C11, ëtlä (lG I1'lO1‘gGI1· _
11.1·e11 aan geestelijk onderwijs werden besteed, zou-
den de iniddagtiren aan openluehtspelen, gymnastiek ,_
oi' handarbeid kunnen worden gewijd. E
Ale de lust tot liehaameontwikkeling meer alge- {
1 ineen wordt, zullen er op later leeftijd 11iet zooveel t
1 '(‘l'S(*lll’(`J1Tl1)Cl(lC, Släll)p(‘, Vl’OC^§’Q()`LldC IIl&Ill1CtjGS 1'i)Htl­ 1
loopen, zooals helaas de groote steden er in groote j
, 1 hoeveelheid aanwijzen. g

l
1
t
‘ 1 t
I
t
1
t
1