HomeSchoolartsenPagina 58

JPEG (Deze pagina), 353.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

11
1 1
1 56 1
1
lïursusscn vc<>1· kin<11·1·cn met sp1·aal<geli1·el<ai1 zijn ë
lcgciiwooiwlig bijna Flïlll alle volksscholenin l_)uitsch­
land vci·b0nd<2n.
1 SlOl·l­€l'2lil1‘H, slzu110lz1z11·s, lispclzmrs VOl‘(l(‘H na dan
1 s<‘=l1<>0ltij<l ${0(llll`O1l(lE‘· een half uur in hygiënisch 1
zulciiicii (wat dc inocstc l<ii1<l@r·@1i slecht doen) cn
1Yl(‘tll()(llS(‘l1 sprclïcn ()ll(lCl‘WCZ@ll door een spoviaml 1
dani·v00i· opgeleid spi·az1l<l<‘e1‘aa1·.
1
l
1
1 1
« 1
1 1
1 1
1
1
` 1
1
­-­--­­­-­ 1
1
1 1
1
. 1
1
1
1
1
1
i
1 E
1 1
1
1 .,